Alıcılarının ya da alıcısının isteği dışında gönderilmiş toplu elektronik posta mesajları SPAM olarak değerlendirilir. pragmapanel.com, üyelerinin e-posta adreslerinin kendi kişisel bilgileri olduğunu kabul eder ve kendi istekleri dışında bu adreslere toplu olarak mesaj göndermeyeceğini taahhüt eder.

Üyeler; dağıtım listelerine, haber gruplarına, satın alınmış e-posta adreslerine pragmapanel.com'la ilgili herhangi bir postalama yapmayacaklarını üyelik sözleşmesini kabul ederek taahhüt eder.

Üyeler, pragmapanel.com ile ilgili mesajlarında kendileriyle ilgili veya alıcıları manipüle etmeye yönelik yanlış bilgiler sunmayacağını kabul eder.

pragmapanel.com kendi takdir yetkisinde üyelerin pragmapanel.com'un Anti-Spam politikalarını uygulama ve davet gönderme izinlerini ihlal ettiğine inanırsa veya sahte kayıtlarla üye yaptığını tespit ederse, herhangi bir uyarı yapmaksızın üyeliklerini ve sahte kayıtları anında iptal eder.

pragmapanel.com Üyelik Sözleşmesi'nin 5.1.j maddesine göre;

Üyeler işbu sözleşme kapsamında üçüncü kişilere gönderecekleri referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler gönderecekleri elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye'nin işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak pragmapanel.com'a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin pragmapanel.com tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye'nin pragmapanel.com'un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu pragmapanel.com'un herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın pragmapanel.com tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle pragmapanel.com'un işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına haiz olarak kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan pragmapanel.com lehine sarfinizar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

ÜYE OL