PRAGMA Panel

  • 18 - 22 Yaş
  • 23 - 35 Yaş
  • 36 - 55 Yaş
  • 56 - 65 Yaş
Kadın 47%
Erkek 53%